Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

100% Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα μονοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους μιας εταιρείας. Λόγω του ότι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) τα σεμινάρια επιχορηγούνται 100%. Για να υλοποιηθεί ένα μονοεπιχειρησιακό σεμινάριο θα πρέπει να συμμετέχουν εργαζόμενοι και να τους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις.

ONLINE PRESENCE MANAGEMENT

Εφαρμογή και Διαχείριση Αποτελεσματικής Διαδικτυακής Παρουσίας για Αύξηση Πωλήσεων.

EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων για Μέγιστη Ικανοποίηση τους.

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίων