Σεμινάρια

Προσφέρουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε νέες δεξιότητες. Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν πρακτική εξάσκηση και διαδραστικότητα με τους έμπειρους εκπαιδευτές μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ). Πιο κάτω θα βρείτε τα σεμινάρια και webinars τα οποία πραγματοποιούνται σε Κύπρο και Ελλάδα.

Online Presence Management

Εφαρμογή και Διαχείριση Αποτελεσματικής Διαδικτυακής Παρουσίας για Αύξηση Πωλήσεων.

Customer Relationship Management

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Για Δημιουργία Πιστών Πελατών.

Δημιουργήστε τo Δικό σας Website ή eshop

Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με τα λογισμικά Squarespace και Wix

Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων για Μέγιστη Ικανοποίηση τους.

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίων